TEKUTÉ ZLATO

Informace

Slevy

Tekuté zlato odstín 01 Oro liquido 40ml

OL-01

Nový produkt

Kvalitní zlato pro řemesla a restaurování. Tekuté zlato můžete použít na jakékoliv povrchy, neoxiduje, syntetická báze.  Používá se například při restaurování dřeva,  lze s ním vytvářet nebo opravovat nápisy  na mramoru, žule.

Nanášíme štětcem, který je potřeba vymývat v ředidle. 

Více informací

132,00 Kč

Více informací

Upozornění: Může způsobit ospalost nebo závratě, je-li třeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek od výrobku. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte  kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokračujte ve vyplachování. Při styku s oděvem potřísněný  oděv a kůži omyjte vodou a potom oděv odložte. Obsahuje Propan-2-OL.